Privacyverklaring

De privacyverklaring samengevat:

ik doe niks geks met jouw gegevens. Ze zijn puur bedoeld voor mijn bedrijfsvoering en ze komen niet in handen van partijen die niets met jouw info te maken hebben.

Tekstbestendig, Wilhelminastraat 13, 7121 BV Aalten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens
Tekstbestendig
Ida Sluiskes
Wilhelminastraat 13
7121 BV Aalten

2. Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk je persoonsgegevens als je gebruik maakt van mijn diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf aan mij verstrekt, bijvoorbeeld omdat je mijn nieuwsbrief wilt ontvangen of informatie over mijn aanbod opvraagt.

Hieronder vind je een overzicht van die persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • KvK-nummer
 • Btw-nummer
 • Overige gegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door in correspondentie en telefonisch

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
De website en mijn dienst hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ik kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Afhandelen van jouw betaling
 • Kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten

Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de Belastingdienst.

5. Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. De volgende computerprogramma’s of -systemen gebruik ik:

 • Mailchimp, Mailmunch, MailerLite
  Voor het versturen van nieuwsbrieven, commerciële acties en zakelijke updates.
 • Moneybird
  Voor de boekhouding en de functionaliteiten hierbij horen, bijvoorbeeld het aanmaken en sturen van facturen of offertes. Ook kan ik met dit programma voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht. Lees hier het privacybeleid van Moneybird.
 • Argeweb en Outlook
  Voor mailverkeer.
 • KNAB
  Voor betalingsverkeer. Lees hier het privacybeleid van KNAB.
 • Youcanbookme (afsprakensysteem)

6. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 7 jaar voor de volgende gegevens in verband met de Archiefwet:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • KvK-nummer
 • Btw-nummer
 • Klantnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

7. Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek gegevens uitsluitend aan derden – en alleen als dit nodig is – voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Cookies of vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ik gebruik technische, functionele cookies en analytische cookies. Ze maken geen inbreuk op je privacy.

De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ze onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kan bij mij een verzoek indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tekstbestendig.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

10. Tot slot
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tekstbestendig.nl.

Tekstbestendig,
april 2018